wrzesień 2022

Fugowanie, inaczej spoinowanie koski brukowej to jeden z końcowych etapów jej układania. Dobra spoina jest potrzebna, gwarantuje ona bowiem stabilność nawierzchni i może uchronić ją przed nieestetycznym "rozjeżdżaniem" się kostki. Jak dobrze za fugować nawierzchnię? Możliwości jest kilka - naszym zadaniem, jako specjalistów, jest pomóc...