http://kostbet.pl/wp-content/uploads/2016/07/EKO-P.jpg
http://kostbet.pl/wp-content/uploads/2016/07/Sanida-SLIDER.jpg
http://kostbet.pl/wp-content/uploads/2016/07/BERGAMO-SLIDER.jpg
http://kostbet.pl/wp-content/uploads/2016/07/RAVENNA-SLIDER.jpg
http://kostbet.pl/wp-content/uploads/2016/07/Trawertyn-SLIDER.jpg

AKTUALNOŚCI


Palisada ŁUPANA

Uzupełnieniem projektu posesji wykorzystującej np. płytki elewacyjne lub ogrodzenia łupane, jest palisada wykonana z tego samego materiału. W rezultacie osiąga się spójny, niezwykle harmonijny wygląd całości.

więcej

PORADY


IMPREGNACJA OGRODZENIA GŁADKIEGO

IMPREGNACJA OGRODZENIA GŁADKIEGO

więcej

Zasady montażu kostki brukowej

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową należy rozpocząć od usunięcia humusu (ziemi z ewentualną darnią). W zależności od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubości 5-10cm. Powierzchnia ta winna być wyprofilowana wg założonych w projekcie spadków oraz wyrównania. Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Jest to najważniejsza część, której prawidłowe […]

więcej

Zasady montażu ogrodzeń łupanych

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania (90cm-150cm ), biorąc pod uwagę rozmieszczenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo drutem żebrowanym 4*fi 12 strzemiona wykonujemy z drutu fi 6, stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone słupki 4*fi 12. Przygotowany i zazbrojony wykop zalewamy betonem klasy C20/25. Ewentualne niewielkie ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie fundamentu […]

więcej

Zasady montażu płyt tarasowych

Zasady montażu płyt tarasowych ZASTOSOWANIE Nowością na rynku brukarskim są od niedawna betonowe płyty tarasowe. Jest to alternatywa nie tylko dla kostki brukowej ale również dla płytek ceramicznych lub naturalnych płyt granitowych, marmurowych, kamiennych itp. Zastosowanie znajdują nie tylko do budowy tarasów ale także z powodzeniem są wykorzystywane do budowy alejek ogrodowych, wypełnienia altan i […]

więcej

– dodatkowe informacje i wskazówki

DODATKOWE INFORMACJE I WSKAZÓWKI Kolorystyka typu mix charakteryzuje się połączeniem kilku kolorów w różnych proporcjach w ramach jednego elementu (płyty). Proporcje te nie będą jednakowe dla każdego elementu (płyty) co stanowi o unikalnym efekcie zamierzonej „przypadkowości” układu tonacji w ramach jednego koloru typu mix. W związku z powyższym poszczególne elementy (płyty) będą zawierać zróżnicowane nasycenie i procentowy udział […]

więcej