Podbudowa pod kostkę brukową na glinie

podbudowa pod kostkę brukową na glinie

Podbudowa pod kostkę brukową na glinie

Podbudowa to warstwa nośna całej konstrukcji jaką jest nawierzchnia z kostki brukowej. Kostka brukowa to niezwykle estetyczny i elegancki materiał, który znajduje zastosowanie na posesjach prywatnych jak i w przestrzeni publicznej. By jednak nawierzchnia ułożona z kostki była trwała, musi być odpowiednio położona. Trzeba być uważnym zwłaszcza wtedy, gdy grunt rodzimy pod kostką jest trudny – iłowy bądź gliniasty. Jak wykonać podbudowę pod kostkę w przypadku takiego podłoża?

Czym jest glina?

Glina to zdecydowanie trudne podłoże, które utrudnia prace budowlane na nim wykonywane. Przede wszystkim dlatego, iż jest to podłoże nieprzepuszczalne, które skutecznie utrudnia wsiąkanie wodom opadowym w głąb gleby. Ziemia gliniasta to ziemia zbita i ciężka. Glina to gleba, która składa się z małych cząsteczek glebowych, które są gęsto zbite. Dodatkowo posiada ona dużą ilość części spławialnych, a te z kolei posiadają sporą zawartość koloidów wpływających na spoistość oraz lepkość gliny. Tym samym jest to gleba niemal nieprzepuszczalna dla wody oraz dla powietrza. Sama glina dzieli się na podtypy, a zalicza się do nich glinę piaszczystą, glinę lekką, piaszczysto – ilastą, zwykłą, pylasto – ilastą oraz ilastą.

Mrozoodporna podbudowa to podstawa

Jak już wspomniano, podbudowa to warstwa nośna całej konstrukcji jaką jest nawierzchnia z kostki brukowej. To od podbudowy zależy jak bardzo stabilna będzie ta nawierzchnia. Ważną jej cechą jest mrozoodporność, zwłaszcza w przypadku układania kostki na gruncie gliniastym.

Gleba gliniasta cechuje się tym, iż jest podatna na działanie mrozu. Powszechne jest więc w jej przypadku zjawisko tzw. wysadzin mrozowych, inaczej zwanych wysadzinami gruntowymi. Zjawisko to polega na podnoszeniu się powierzchni gruntu w momencie, gdy zamarza w nim woda. Wysadziny mrozowe dotyczą w największym stopniu wszelkich gleb iłowych oraz gliniastych.

Występowanie wysadzin mrozowych wpływa niekorzystnie na stabilność wszelkich konstrukcji, dlatego tak ważnym jest odpowiednia podbudowa pod nawierzchnię z kostki. Grubość i rodzaj podbudowy muszą być uzależnione od przeznaczenia danej nawierzchni (ruch pieszy czy ruch kołowy), a także od rodzaju gruntu rodzimego, na którym nawierzchnia jest układana. W przypadku gruntów gliniastych podbudowa powinna być szczególnie solidna.

Podbudowa – zalety

Dobrze wykonana podsypka raz podbudowa to gwarancja trwałości nawierzchni z kostki brukowej nawet podczas jej wzmożonej eksploatacji (podjazdy, parkingi, etc.). To właśnie podbudowa odpowiada za równomierne rozkładanie się nacisku z nawierzchni na znajdujący się poniżej grunt. Pod podbudowę stosuje się podsypkę o grubości 3 – 5cm, a na niej kładzie się samą podbudowę, która może mieć grubość nawet do 40cm. W niektórych przypadkach istnieją przesłanki do zastosowania geowłókniny celem oddzielenia od siebie poszczególnych warstw podbudowy. O konieczność jej zastosowania w danym przypadku najlepiej zapytać fachowca.

Pamiętać trzeba, że odpowiednie wykonanie podbudowy można wykonać tylko raz – poprawa byłaby trudna i wymagałaby  demontażu nawierzchni. Prace przy podbudowie muszą być więc prowadzone bardzo starannie i warto je zlecić specjalistom. Szczególnie jest to wskazane, jeśli grunt rodzimy na Twojej posesji jest trudny. Źle wykonana podbudowa na gliniastym gruncie może skutkować pojawieniem się kolein na nawierzchni, możliwym zapadaniem się jej lub przeciwnie – powstaniem wspomnianych już wysadzin mrozowych, które skutecznie mogą uszkodzić podjazd, etc. To generuje dodatkowe prace remontowe i dodatkowe, niepotrzebne koszty.