czerwiec 2021

Spointowanie kostki brukowej ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie poszczególnych elementów nawierzchni przed ich przemieszczaniem się. Pełni też bardzo ważną rolę estetyczną. Metodę spoinowania kostki brukowej należy zawsze dopasowywać do technologii budowy nawierzchni z bruku. Należy zrobić to tak, by było to i trwałe, i...