Strefa wiedzy

Powłoka Ochronna PRO_TECH

Powłoka ochronna PRO_TECH stosowana w procesie produkcyjnym. Tworzy warstwę ochronną, która jest

odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Uzyskujemy szczelną powierzchnię wyrobu. Zauważalnym efektem estetycznym jest

wzmocnienie koloru płyty. Powłoka pozwala na łatwe czyszczenie zabrudzeń

 

 

ZALETY powłoki ochronnej

- Odporna na zabrudzenia
- łatwość w utrzymywaniu czystości
- wyraźniejszy kolor płyty
- brak wykwitów wapiennych
- ochrona przed promieniowaniem UV

Wiosenna pielęgnacja kostki w czterech krokach

Podejmując decyzję o zakupie kostki brukowej wiedzieliśmy, że będziemy cieszyć jej trwałością przez wiele kolejnych lat. Ale beton, choć jest trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych, wymaga od nas regularnej pielęgnacji. Zwłaszcza wiosną, gdy po ustąpieniu mrozów ukazują się mankamenty naszej nawierzchni. To najlepszy czas na to, by przygotować ją na lato. W jaki sposób? Przedstawiamy pielęgnację kostki brukowej po zimie w czterech krokach. 

1. LIKWIDUJEMY WAPIENNE OSADY

Po wiosennych roztopach naszym oczom na kostce często ukazuje się charakterystyczny biały osad, czyli tzw. wykwity wapienne. Powstają one w wykonaniu naturalnych procesów fizycznych, a opady deszczu je wypłukują. Stanie się to jednak w przeciągu co najmniej kilku miesięcy.

Jeśli nie chcemy czekać, możemy skorzystać ze specjalnych środków chemicznych przeznaczonych do usuwania wykwitów wapiennych. W ich składzie znajdują się kwasy organiczne i nieorganiczne, dlatego po ich naniesieniu na kostkę brukową należy chwilę odczekać i spłukać kostkę intensywnym strumieniem wody. Przed skorzystaniem z tego typu preparatów warto jednak poradzić się specjalisty, by upewnić się, że nie wpłyną one negatywnie na nasz rodzaj powierzchni.

3. USUWAMY CHWASTY

Teoretycznie najprostszą metodą na pozbycie się chwastów jest usuwanie ich mechanicznie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to działanie skuteczne, ale na dłuższą metę może nawet zaszkodzić. Ostre narzędzia mogą naruszyć warstwę licową kostki brukowej, a tym samym osłabić jej strukturę i narazić na działanie czynników atmosferycznych. W dodatku, usuwając chwasty tą metodą, nie dotrzemy do ich korzeni. Po jakimś czasie problem się więc powtórzy, a znajdująca się w korzeniach woda może doprowadzić do mikropęknięć betonowej kostki. Najlepszym sposobem będzie wykorzystanie specjalnych preparatów chwastobójczych. Inną metodą jest użycie myjki ciśnieniowej wraz z odpowiednimi chemicznymi środkami myjącymi – w tym wypadku należy jednak zachować uwagę i nie wypłukiwać jednocześnie spoin między kostkami.

2. ZMYWAMY PLAMY

Kłopot ten z pewnością dobrze znają osoby, które parkują samochodem na podjeździe wyłożonym z kostki brukowej. Drobne wycieki smaru, oleju i innych płynów pochodzących z pojazdów powodują plamy, których nie da się usunąć zwykłym strumieniem wodnym. Należy wtedy skorzystać z odplamiaczy olejowych, ale uwaga – nie każdy nadaje się do zastosowania na kostce brukowej. Przy wyborze odpowiedniego preparatu warto więc poradzić się specjalisty.

4. IMPREGNUJEMY, CZYLI OSZCZĘDZAMY NASZ CZAS

Po usunięciu chwastów i wszelkich zanieczyszczeń warto pomyśleć o impregnacji kostki brukowej. Służą do tego specjalne preparaty, które mają różne właściwości – są m.in. neutralne, nabłyszczające lub wydobywające kolor. Wybór środka należy więc uzależnić od rodzaju kostki. Pamiętajmy, by przed nałożeniem preparatu na całą powierzchnię, sprawdzić jego działanie na małym fragmencie – w ten sposób upewnimy się, że osiągniemy pożądany efekt estetyczny.

Dlaczego impregnacja kostki brukowej jest ważna? Wzmacnia nie tylko jej walory wizualne, ale także zwiększa odporność na ścieranie i zabrudzenia. Zabezpieczona powierzchnia jest mniej narażona na powstawanie kolejnych nieczystości, a także porostów czy zwapnień.

Podsypka pod kostkę przy budowie domu – kiedy ją zaplanować?

Budowa domu to wielkie wyzwanie dla naszego budżetu. Do zrealizowania jest szereg drobnych inwestycji, a ich koszty czasami rozmijają się z naszymi oczekiwaniami. Na sam koniec zostaje nam zazwyczaj plac przed wejściem – z powodów logistycznych nie możemy przecież wykonać go na początkowym etapie. I wtedy może powstać inny kłopot, czyli kończące się środki na budowę. Dlatego już na etapie projektowania warto zaplanować sobie odpowiednią podsypkę i przygotować podłoże pod planowaną powierzchnię.

Etap planowania podsypki jest bardzo ważny – popełnione na nim błędy mogą skutkować bardzo kosztownymi i czasochłonnymi naprawami chodnika czy podjazdu. Nieprawidłowo wykonana podbudowa spowoduje powstawanie kolein, a nawet zapadanie się fragmentów nawierzchni. 

Należy pamiętać, że w zależności od zastosowania różni się również grubość samej nawierzchni.

O czym należy pamiętać przy planowaniu podbudowy pod kostkę? Pierwszym, najważniejszym elementem, jest dostosowanie jej grubości do planowanego obciążenia nawierzchni. Ścieżki przeznaczone dla ruchu pieszych wymagają 10-20 cm grubości podsypki, ale pod podjazdy i parkingi samochodowe powinniśmy zaplanować warstwę liczącą 25-40 cm grubości.

Do podsypki używa się żwiru, mieszaniny piasku ze żwirem, grysu, tłucznia lub betonu kruszonego. Podbudowa powinna być przepuszczalna dla wody, co umożliwi jej szybkie odprowadzenie do gruntu.

Place z kostki pochłaniają dwutlenek węgla

Przełomowa metoda produkcji cementu sprawiła, że kostka brukowa będzie multifunkcyjna: zapewni idealne, charakterystyczne podłoże, a do tego oczyści zanieczyszczenia z powietrza. I to wszystko dzięki naturalnej działalności promieni słonecznych.

Wkraczamy w erę, w której betonowa zabudowa może być ekologiczna. TioCem, czyli wysoko zaawansowany technologicznie cement, redukuje poziom zanieczyszczeń w powietrzu. W jaki sposób? Zawiera on dwutlenek tytanu TiO2 – tzw. fotokatalizator, który aktywnie usuwa z powietrza tlenki azotu NOx.

Pod wpływem działania światła słonecznego szkodliwe tlenki przechodzą proces utleniania i przekształcają się w nieszkodliwe jony azotanowe NO3. Nie mają one negatywnego wpływu na zdrowie czy środowisko. Działając z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które następnie są spłukiwane przez deszcz.

Beton, który sam się oczyszcza

TioCem oznacza nie tylko korzyści ekologiczne, ale również estetyczne. Technologia ta ułatwia usuwanie zabrudzeń powstających na betonowej powierzchni.

Proces samooczyszczania związany jest z działaniem wspomnianego dwutlenku TiO2. W efekcie jego działania zabrudzenia organiczne również ulegają utlenieniu, a betonowa powierzchnia zostaje pokryta cienkim filmem wodnym, który tworzy płaszczyznę poślizgu. Ogranicza to nawarstwianie się zanieczyszczeń, a nam ułatwia ich usuwanie podczas zraszania wodą. - TioCem umożliwia zachowanie czystych, chodników i podjazdów wolnych od mchów oraz plam wynikłych z eksploatacji nawierzchni, które zostają wchłonięte, a kostka brukowa ulega samooczyszczeniu.

Powierzchnie betonowe wyprodukowane w technologii TioCem mają szerokie zastosowanie, dlatego są coraz chętniej wykorzystywane w całej Polsce. W 2015 roku w Krakowie powstał pierwszy w naszym kraju budynek, którego elewację pokrył oddychający cement. Projekty miejskiej nawierzchni wykorzystującej TioCem zrealizowano już m.in. w Zielonej Górze, Rawiczu czy Nowej Soli. 

Nowoczesne rozwiązanie, wieloletnie efekty 

Firma KOST-BET jako jedna z nielicznych w Polsce produkuje na specjalne życzenie klienta kostkę brukową i galanterię betonową z wysoko zaawansowanego technologicznie cementu.

Klienci chętnie wybierają kostkę wykonaną w tej technologii zwłaszcza z myślą o podjazdach czy parkingach, czyli o miejscach, gdzie nawierzchnia drogowa lub chodnikowa eksploatowana jest przez ruch samochodowy. Jej aktywne działanie poprawia jakość powietrza i ogranicza powstawanie zanieczyszczeń. Dlatego doskonale sprawdza się także jako materiał do budowy ścieżek czy placów w przestrzeni miejskiej.

Oprócz właściwości ekologicznych i estetycznych, kostki brukowe wykonane w technologii TioCem charakteryzują się również bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Przeprowadzone w laboratoriach prace badawcze dowiodły, że cechuje je wysoka wytrzymałość, niska nasiąkliwość oraz wysoka mrozoodporność. Dzięki temu możemy cieszyć się ich działaniem przez wiele lat.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji na wyroby wibroprasowane, betonowe produkowane przez firmę KOST-BET, zwaną dalej Producentem - zakupione bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którym Producent ma podpisane aktualne umowy o współpracę.
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobów przez Kupującego, bądź dostarczenie ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu produktów i odbiorze robót, będą rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.
2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.
3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
4. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności:
• wady konstrukcyjne
• wady wykonania
• wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.
5. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
• niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy (Kupujący traci gwarancję trwałości koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli hutniczych
• niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów
• niewłaściwego doboru wyrobu do rodza ju i wielkości obciążeń
• niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów
• niezgodnego z ogólnymi zasadami, opracowanymi przez KOST-BET, układania nawierzchni kostki brukowej oraz galanterii budowlanej
• niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów
• klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych

• niewłaściwego spoinowania kostki w wyniku, którego zalegający piasek powoduje odbarwienia kostki oraz powstawanie plam powierzchniowych trudnych do usunięcia.
6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez Aprobatę Techniczną i właściwe normy:
• odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów
• ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji
• wykwity wapniowe w postaci białego nalotu, które – w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania (ścierania) w okresie do 3 lat
• straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów
• odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez nabywcę:
• wniosku reklamacyjnego na piśmie
• oryginału faktury zakupu wyrobów
• metryk wyrobów znajdujących się na folii pakowej każdej palety.
8. Złożenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje do zabezpieczenia wadliwego towaru przez Kupującego do chwili dokonania badań przez Producenta.
9. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę.
10. Producent w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji dokona komisyjnych oględzin produktu w miejscu wskazanym przez Nabywcę, celem zbadania zasadności reklamacji i wypełni notatkę służbową zgodnie z procedurą ISO. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu sporządzone na zlecenie Kupującego nie są więżące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności.
11. W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca wstrzymuje się z zabudowaniem wyrobu i składa reklamację postępując zgodnie z punktem 7-9.

12. Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki ułożonych powierzchni.
13. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przeklasyfikowanie na drugi gatunek.
14. Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie na nowe stają się własnością Producenta.
15. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru, gdy wada nie jest istotna albo gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu, w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz Producenta tytułem ceny za wyroby.
16. Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z polskimi i europejskimi normami właściwymi dla wyrobów betonowych, jak również z wdrożonym systemem zapewnienia jakości ISO 9001.

Karty Charakterystyki impregnatu, lakieru

Kost Bet Spółka z O. O.
Aleksandria, ul. Przejazdowa 4d
42-274 Konopiska
E-mail: sprzedaz@kostbet.pl
Tel./fax: 34 328 30 29
34 328 30 25
663 444 102
Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.: 7:00 - 17:00
Sob..: 7:00 - 13:00