Projekty unijne

kostbet-fe

BENEFICJENT: KOST-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

CEL PROJEKTU: Celem strategicznym realizowanego projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firmy KOST-BET

REZULTAT PROJEKTU: Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji płyt betonowych z nadrukiem, która wprowadza nowatorskie rozwiązania w stosunku do dotychczas stosowanych technologii względem stanu zaawansowania technologicznego w zakładach produkcyjnych w Polsce i uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych wyrobów.

NR PROJEKTU: 0094/16

NR UMOWY: POIR. 03.02.02-00-0094/16

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 168 410,50 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 177 443,67 PLN

kost-bet-projekty-unijne-innowacyjna-gospodarka

Inwestycja technologiczna zrealizaowana w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny, osi priorytetowej 4 inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, POIG 2007-2013

 

Umowa o dofinansowaniu projektu nr UDA-POIG.04.03.00-00-B92/12-00 z dnia 10.07.2013 r.

Tytuł projektu: Nowa technologia produkcji płyt chodnikowych i posadzkowych wzmocnieniem konkurencyjności firmy KOST-BET.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 9 351 087,01 PLN

UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 4 000 000,00 PLN
- Europejski Fundusz Rozwoju Reginalnego : 3 400 000,00 PLN
- Dotacja celowa: 600 000,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

kost-bet-projekty-unijne-innowacyjna-gospodarka

"Nowa technologia produkcji uszlachetnionej kostki brukowej w przedsiębiorstwie KOST-BET"

NR PROJEKTU: POIG.04.03.00-00-B91/12

NAZWA BENEFICJENTA: KOST BET Sp. jawna Krzysztof Matyja, Paweł Matyja

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 192 579,00 PLN

UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 4 000 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013-2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kost Bet Spółka z O. O.
Aleksandria, ul. Przejazdowa 4d
42-274 Konopiska
E-mail: sprzedaz@kostbet.pl
Tel./fax: 34 328 30 29
34 328 30 25
663 444 102
Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.: 7:00 - 17:00
Sob..: 7:00 - 13:00